Konferencijos

2022 m. konferencija „Modernizmas ateičiai. Interpretacijos“

konferencijos baneris

Apie konferenciją

Konferencija simboliškai užbaigia penkerius metus trukusią programą „Modernizmas ateičiai“, kuri yra projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ dalis. Intensyvus darbas interpretuojant modernizmą patvirtino, kad esminė sėkmingos istorinio urbanistinio sluoksnio integravimo į šiuolaikinį miestą sąlyga yra daugialypis pasakojimas, jungiantis mokslininkų, paveldo srities specialistų, menininkų, paveldo objektų savininkų, plačiosios paveldo bendruomenės ir entuziastingos auditorijos žinias, istorijas bei motyvacijas. Žmogaus sukurtos aplinkos kompleksiškumą ir prieštaringumą gali perteikti tik daugialypis istorinės architektūros paveikslas. Susitelkę į meno ir paveldo dialogą ir pagrindiniu pavyzdžiu pasirinkę XX a. architektūrinį palikimą, šiuos architektūrinius objektus traktavome kaip kultūros paveldo laboratoriją, kurioje šiandieninės tarpdisciplininės interpretacijos ir istorijos yra ne mažiau svarbios nei autentiški praeities ženklai.

Konferencijoje buvo siekiama apibendrinti ir įprasminti Kauno patirtį bei tęsti diskusiją apie kūrybišką paveldo interpretavimą, paremtą įvairių kultūrų ir regionų patirtimi. Pranešėjai dalinosi įžvalgomis apie modernizmą kaip kūrybinio įkvėpimo ir optimizmo šaltinį, aptarė modernizmo architektūros ir jos paveldo menines reprezentacijas. Konferencijoje buvo diskutuojama ne tik apie tai, kokią įtaką paveldui daro subjektyvus laikmečio ar žmonių požiūris bei ideologija, bet ir apie tai, kaip paveldas, ypač modernusis, gali veikti planetą ir žmones, kaip jį išsaugoti ir įprasminti ekologinės krizės laikais, kad jis būtų aktualus ateities kartoms. Šios diskusijos yra itin svarbios ieškant galimos paveldosaugos vizijos, kuri padėtų mums MĄSTYTI APIE ATEITĮ.

Palikimas

Konferencijos palikimas – tinklalaidžių ciklas, parengtas bendradarbiaujant su Kotryna ir Kęstučiu Lingiais. Ciklą sudaro 10 epizodų, leisiančių klausytojams išgirsti konferencijos pranešėjus – skirtingų sričių specialistus iš įvairių geografinių regionų. Tinklalaidžių temos labai įvairios – nuo subjektyvių meninių interpretacijų iki objektyvių mokslinių šiuolaikinės paveldosaugos tyrimų, skirtų tiek šiuolaikinei praktikai, tiek paveldosaugos ateičiai.

Konferencijos pranešimų video įrašai:

Atidarymo kalbos (V. Petrulis, A. Vilčinskas, V. Vitkienė, U. Pottgiesser)

Pagrindinė pranešėja: Aideen Barry

Pagrindinis pranešėjas: Jorge Otero-Pailos

Diskusija: Jorge Otero-Pailos, A. Barry ir U. Pottgiesser

Apskrito stalo diskusija: „Modernizmo paveldas ir subjektyvumas“

Apskrito stalo diskusija: „Modernizmo paveldas ir antropocenas“

Apskrito stalo diskusija: „Šiuolaikinės ginčijamų modernizmo paveldo objektų interpretavimo praktikos“

Nuotraukos:

2022 m. konferencijos akimirkos. Nuotraukų autoriai: M. Pociūtė ir G. Jovaiša.

2018 m. konferencija „Modernizmas ateičiai“

konferencijos baneris

2018-ieji Europos Sąjungoje buvo paskelbti Europos kultūros paveldo metais, įprasminant Europos kultūros paveldą kaip atminties, tapatybės, dialogo, sanglaudos ir kūrybiškumo šaltinį. Ši iniciatyva sutapo su Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiu, tad Lietuvoje ypatingas dėmesys buvo skiriamas modernizacijos ženklams, ypač modernizmo architektūrai – tuometinės Europos veržlumo ir optimizmo liudininkei. Šia proga „Kaunas 2022 – Europos kultūros sostinės“ architektūros ir paveldo programa inicijavo tarptautinę modernizmo konferenciją „Modernizmas ateičiai“, skirtą modernizmo architektūros tyrimams ir sklaidai.

2018-ųjų metų konferencijoje dalyvavo pranešėjai iš keliolikos Europos ir pasaulio šalių. Jos metu buvo dalijamasi įžvalgomis apie modernizmo architektūros reikšmę pasaulyje ir geruosius jos puoselėjimo atvejus, o taip pat aptartos galimos ateities vizijos.

Atgarsiai spaudoje:

„Kaunas pilnas kultūros“ apie konferenciją: „Modernizmo tyrinėtojas Mark Crinson: „Labai svarbu, kad mes suprastume savo miestus“; „Kauno menininkų namuose – unikalūs Romos pastatų fasadai“.

„Namas ir aš“ apie konferenciją: „Profesorius M. Kalmas – apie modernizmo pradžią Baltijos šalyse“.

Archyvas:

 

Konferencijos programinis leidinys

Šiame dviejų dienų tarptautinę konferenciją pristatančiame leidinyje (anglų k.) rasite trumpus pranešėjų ir jų pranešimų pristatymus, sesijų aprašymus, konferencijos programą.

konferencijos proceedings

Po konferencijos leidinys

Šiame konferenciją lydėjusiame leidinyje (anglų k.) rasite renginį apibendrinantį įvadą, trumpus pranešėjų bei sesijų aprašymus ir pristatymų pagrindu parengtus pranešėjų straipsnius.

Konferencijos video reportažas

Atidarymo kalbos (S. Kairys, A. Junevičienė, E. Karalevičienė, A. Gelūnas)

Kviestinis svečias Mart Kalm (Estija)

Sesija „Nacionaliniai modernizmai“ (moderatorė G. Jankevičiūtė):

Matthew Rampley (Didžioji Britanija)

Karina Horsta (Latvija)

Vendula Hnídková (Čekija)

Serena De Dominicis (Italija)

Diskusija

Sesija „Modernizmo įvairovės“ (moderatorė M. Drėmaitė)

Ines Weizman (Vokietija)

Michał Wiśniewski (Lenkija)

Bilge İmamoğlu (Turkija)

Mark Crinson (Didžioji Britanija)

Sesija „Istoriniai modernizmo miestovaizdžiai UNESCO pasaulio paveldo sąraše“ (moderatorius V. Petrulis)

Edward Denison (Didžioji Britanija)

Mike Turner (Didžioji Britanija)

Sharon Golan Yaron (Izraelis)

Fernando Espinosa de los Monteros Rosillo (Ispanija)

Diskusija

Sesija „Meninės modernizmo interpretacijos“ (moderatorė V. Migonytė-Petrulienė)

Partha Mitter (Didžioji Britanija)

Virginija Vitkienė (Lietuva)

Camilla Borghese (Italija)

Aideen Barry (Airija)

Diskusija

Nuotraukos:

Konferencijos akimirkos. Nuotraukų autorius A. Aleksandravičius.