Orientacinis žaidimas: „Pažink Kauno modernizmą“

Please, see more for English

Orientacinis žaidimas „Pažink Kauno modernizmą“ – tai sudedamoji video meno projekto su airių menininke Aideen Barry dalis. Šiuo metu intensyviai darbuojamasi rengiant video pasakojimą apie Kauno modernizmą. Jo kūrėjai – airių menininkė Aideen Barry ir kauniečiai. „Kaunas 2022“ architektūros ir paveldo programa „Modernizmas ateičiai“ aktyviai dirba su Kauno bendruomene, į kūrybos procesą įtraukdama įvairius žmones, o patį procesą organizuojanti kaip žaidybinį patyrimą-mokymąsi. 2020 m. vasarą rengiame kūrybinius užsiėmimus Kauno moksleiviams su partneriais – Kauno moksleivių techninės kūrybos centru.

 

ENG

The orientation game „Discover Kaunas Modernism“ is an integral part of a video art project with Irish artist Aideen Barry. Currently, intensive work is being done on the preparation of a video story about Kaunas modernism. Its creators are Irish artist Aideen Barry and Kaunas residents. „Kaunas 2022“ architecture and heritage program „Modernism for the Future“ actively works with the local community, involving various people in the creative process, and organizing the process itself as a playful learning experience. In the summer of 2020 we are organizing creative classes for Kaunas students with our partners – Kaunas Students’ Technical Creativity Center.

2020/07/10
00:00 — 02:00 (2h)

Kaunas

„Kaunas 2022“, Kauno moksleivių techninės kūrybos centras