„Building Narratives. Eiguliai“

Please, see more for English

Architektūros fondo programa „Materialūs pasakojimai“ (angl. Building Narratives) tyrinėja architektūros ir ją supančių istorijų santykį. Savo programoje 2020 m. ir renginių serijoje, vyksiančioje rugpjūčio 26 – rugsėjo 3 dienomis, Architektūros fondas ieško negirdėtų istorijų, naujas jungtis kuriančių projektų, reikšmes keičiančių objektų ir kitų pavyzdžių, demonstruojančių pasakojimo galią. Kadangi naujas pasakojimas gali transformuoti architektūrą, tampa ypač svarbu suprasti, kaip skirtingi kalbėjimo apie architektūrą būdai gali formuoti jos ateitį. Kaip pasakojimai ir vaizduotė gali pakeisti mūsų požiūrį į masinės statybos gyvenamuosius rajonus? Ar kasdienybės momentai mūsų butuose, kiemuose ir gatvėse gali tapti fantastiškų nutikimų pradžiomis? Kodėl mūsų butų, balkonų, sienų istorijos gali papasakoti žymiai daugiau nei pajėgiame įsivaizduoti?

Future Architecture platformos kūrėjai – Sonja Lakič, Goda Verikaitė ir Povilas Jankūnas – kviečia permąstyti ir naujai pamatyti mūsų visų ir tuo pačiu niekieno miegamuosius rajonus, įvietindami jiems dedikuotus kūrybinius tyrimus Eiguliuose. Renginys vyks rugpjūčio 27 d., ketvirtadienį, nuo 17 val. kieme tarp Ukmergės g. 4, 8, 12, 16 ir S. Žukausko g. 5, 9 namų Eiguliuose, Kaune. 
Tai bus trilypis renginys, apjungiantis:

Povilo vaizduotės + stalo žaidimo žemėlapius ir jų kūrimo pasakojimus „Fantastiškas rajonas“
Godos spekuliatyvių istorijų apie / po Eigulius audio turą „Ką kalba Eiguliai?“
Sonjos meilės laiškų rajonui fotografavimo ir rašymo sesiją „P.S. I love you: love letters to/from Eiguliai“

Plačiau apie kūrėjus:

Sonja Lakič – architektė ir tyrėja, su urbanistinių studijų daktaro laipsniu. Įsimylėjusi žmoniją ir kasdienybę (ir jos būdais) visame pasaulyje. Veikia skirtingose disciplinose ir masteliuose. Dirba vizualiai, praktikuoja nekonvencionalią etnografiją ir (per)pasakoja istorijas, daugiausia fotografuodama. Pomėgiai: posocialistinė miesto transformacija; privatizavimas; būstonuosavybė; (teisė į) būstą; neformalumas; miesto papročiai; materialūs pasakojimai; pastatai kaip gyvieji archyvai.

Goda Verikatė – erdvių dizainerė iš Lietuvos, šiuo metu gyvenanti Roterdame. Greta darbo architektūros studijose, Goda kuruoja eksperimentinę architektūros ir meno kolektyvinę platformą „No Purpose“, dirbančią su labiau į procesą orientuotomis erdvinėmis praktikomis. Savo darbuose Goda nagrinėja tarpdisciplininius metodus ir spekuliatyvius kūrinius kaip įsivaizduoti ateities pasakojimus.

Povilas jankūnas – neseniai studijas baigęs architektas, miesto formų kūrėjas ir tyrėjas, besidomintis grafinio dizaino, komiksų, video ir stalo žaidimų medija. Vilniaus Gedimino technikos universitete įgijo architektūros bakalaurą, mainų semestro metu studijavo Umeå architektūros mokykloje.

Materialūs pasakojimai yra Future Architecture platformos ir Europos architektūros programos 2020 m. dalis. Programą kofinansuoja Europos sąjungos programa Kūrybiška Europa. Strateginis partneris – Lietuvos kultūros taryba. Projektai Eiguliuose įgyvendinami bendradarbiaujant su Kaunas 2022 programomis „Modernizmas ateičiai“ ir „Visi kaip vienas“.

15 min.lt straipsnis apie prasidedantį renginių ciklą: „Prasideda „Architektūros fondo“ programos „Building Narratives“ (Materialūs pasakojimai) renginiai“

 

ENG

The 2nd event in the series of events within Architektūros fondas’ programme „Building Narratives“.

The programme „Building Narratives“ is focusing on investigating the relationship between architecture and stories surrounding it. Within the programme of 2020 and event series taking place from August 26th till September 3rd, Architektūros fondas is looking for untold stories, projects making new connections, objects changing their meanings, and other cases demonstrating the power of narration. As a new narrative has the power to transform architecture on its own, it becomes extremely important to understand how different ways of talking about architecture can shape its future. How can the narratives and imagination change our approach towards the mass housing residential areas? Can the moments of everydayness in our apartments, courtyards, and streets trigger the beginning of fantastic events? Why the stories of our apartments, balconies, and walls can tell us much more than one would imagine?

The Future architecture creatives – Sonja Lakič, Goda Verikaitė, and Povilas Jankūnas – are inviting you to re-think and re-see the post soviet mass housing areas in general through their contextualized artistic research in Eiguliai. That will be a triple event combining Povilas imagination + board game maps and narratives of their creation; an audio tour of Goda’s speculative stories about/around Eiguliai and Sonja‘s session of photo-writing love letters dedicated to/from Eiguliai.

About creatives:
Sonja Lakič is an architect and a researcher. Holds a Ph.D. in Urban Studies. In love with the humankind and the (patterns of the) everydayness across the world. Operates across different disciplines and scales. Works visually, practices unconventional ethnography, and does storytelling mainly through photography. Interests: the post-socialist urban transformation; privatisation; homeownership; (right to) housing; informality; urban commons; building narratives; buildings as living archives.

Goda Verikaitė is a spatial designer from Lithuania, currently based in Rotterdam. Next to working in architecture studios, Goda is curating an experimental collective-platform for architecture and arts called No Purpose, which seeks for more process-oriented spatial practices. In her work, Goda looks into interdisciplinary approaches and speculative designs as tools to imagine future narratives.

Povilas Jankūnas is a recent graduate architect / urban designer interested in the mediums of graphic design, comic books, video, and table games. Received a BA in Architecture at Vilnius Gediminas Technical University with an exchange semester at Umeå School of Architecture.

The event will take place on August 27th, Thursday, from 6 p.m. in the courtyard between Ukmergės str. 4, 8, 12, 16, and S. Žukausko str. 5, 9 in Eiguliai, Kaunas.

Building Narratives is a part of the Future Architecture platform and European Architecture programme 2020, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union and a strategic partner Lithuanian Council for Culture. Projects in Eiguliai are organized in collaboration with Kaunas 2022 programmes „Modernism for Future“ and „All as One“.

2020/08/27
17:00 — 20:00 (3h)

Eiguliai, Kaunas

„Architektūros fondas“, „Kaunas 2022“, „Modernizmas ateičiai“, „Visi kaip vienas“

Renginio nuoroda