ATVIRA DISKUSIJA | Open discussion

Please, see more for English

Atvira diskusija: „20 a. architektūrinio palikimo interpretacija: tikslai ir strategijos“

Dar 20 a. viduryje paveldosaugos klasikas Freeman Tilden atkreipė dėmesį, kad vien tik istorinių faktų žinojimas dar nėra pakankama motyvacija puoselėti istorinį palikimą. Tam būtina interpretacija, skatinanti atrasti naujas praeities artefaktų reikšmes dabartyje.

Gruodžio 6 d. 9:30–17:00 val. „Kaunas 2022“ architektūros ir paveldo programa „Modernizmas ateičiai“ kviečia visų sričių menininkus, bendruomenės aktyvistus, kuratorius į atvirą diskusiją apie interpretacijos reikšmę įprasminant modernizmo architektūrinį palikimą Kaune.

REGISTRACIJA: http://bit.ly/2PWaPF5

Kokius klausimus kelsime:

  • Su kokiais iššūkiais susiduria 20 a. architektūros interpretacija?
  • Kokiais būdais į šį procesą įsitraukia skirtingos visuomenės grupės ir menininkai?
  • Kokie specifiniai Kauno miesto iššūkiai ir lūkesčiai šiame kontekste?

Diskusija organizuojama kaip instrumentas atvirai ir kritiškai reflektuoti mieste vykstančius procesus bei formuoti žinutę apie ateities lūkesčius, galimas idėjas meninėms interpretacijoms.

 

PROGRAMA:

1 dalis. Gerosios paveldo interpretavimo praktikos ir Kauno atvejo studija
9.30–10.00 Registracija ir kava
10.00–10.20 Vaidas PETRULIS. Interpretation of modern architecture in Kaunas. Specific needs of Kaunas while preparing UNESCO World heritage nomination.
10.20–10.40 Laura SERRA and Maxime FOREST (Prancūzija). Interpreting modernist heritage from design: Sharing experiences from France and Central & Eastern Europe
10.40–11.10 Kotryna GARANASVILI (Lietuva / Anglija). Writing in Architecture: Re-imagining Kaunas Modernism in a Novel.
11.10–11.20 Kavos pertrauka
11.20–11.40 Hugo HERRERA TOBÓN (Olandija). Bottom-up, subjective mapping practices: designing methods for local engagement.
11.40–12.10 Aideen BARRY (Airija). „Strange Terrain“.
12.10–12.30 Diskusija
12.30–13.30 Pietų petrauka

2 dalis. Atvira diskusija
14.00–17.00 Atvira diskusija su vietos paveldo bendruomene apie Kauno modernizmo interpretacijas.

Renginys nemokamas, vyks anglų k.

 

ENG

Open discussion: “Interpretation of the 20th century built heritage: aims and strategies”

Back in the mid-20th century, heritage specialist Freeman Tilden pointed out that simply knowing historical fact is not enough to be motivated to appreciate and preserve a historical legacy. We need an interpretation that encourages the discovery of new meanings of the past in the present.

December 6th from 9:30 a.m. to 5 p.m. Kaunas 2022 architecture and heritage program Modernism for the Future invites artists, community activists and curators of all fields to an open discussion on the meaning of interpretation in conveying the architectural heritage of modernism in Kaunas.

REGISTRATION: http://bit.ly/2PWaPF5

What questions will we raise:

  • What specific challenges does the interpretation of 20a architecture face?
  • How do different groups of society get involved?
  • What are the specific challenges and expectations of Kaunas city in this context?

This discussion will be organized as an instrument for open and critical reflection of the processes taking place Kaunas and also to form a message about future expectations.

 

AGENDA:

Part 1. Good practices and Kaunas case study

9:30-10:00 Welcome coffee.

10.00–10.20 Vaidas PETRULIS. Interpretation of modern architecture in Kaunas. Specific needs of Kaunas while preparing UNESCO World heritage nomination.
10.20–10.40 Laura SERRA and Maxime FOREST (France). Interpreting modernist heritage from design: Sharing experiences from France and Central & Eastern Europe.
10.40–11.10 Kotryna GARANASVILI (Lithuania / United Kingdom). Writing in Architecture: Re-imagining Kaunas Modernism in a Novel.
11.10–11.20 Coffee break.
11.20–11.40 Hugo HERRERA TOBÓN (Netherlands). Bottom-up, subjective mapping practices: designing methods for local engagement.
11.40–12.10 Aideen BARRY (Ireland). „Strange Terrain“.
12.10–12.30 Discussion.
12.30–13.30 Lunch break. Part 2. Round table discussion

14.00-17.00 Round table discussion with local heritage community on the issues of interpretation of Kaunas modernism.

The event is free to enter and will be held in English.

2019/12/06
09:30 — 17:05 (7h 35′)

Kauno menininkų namai

„Kaunas 2022“

REGISTRACIJA | Registration