Tautinės mažumos Kaune

2021 13 rugsėjo
sanciu sinagogos ikonele

Šančių sinagoga

Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu sostinėje žydų maldos namų pastatyta nedaug, nes pakako senųjų. Todėl ši, Šančiuose pastatyta sinagoga, išsiskiria ne tik laikmečio architektūrinių madų reprezentacija, bet ir tuo, jog yra viena iš dviejų tarpukariu pastatytų, ir iki mūsų dienų išlikusių mūrinių sinagogų Lietuvoje.
2021 12 rugsėjo

Žydų amatų mokykla (ORT)

Amatų mokykla jidiš dėstomąja kalba Kaune įkurta 1921 m. žydų bendruomenei priklausiusiame dviejų aukštų mūriniame name Italijos gatvėje (dab. Antano Mackevičiaus). Gausėjant mokinių senosios patalpos Italijos gatvėje ėmė nebeatitikti mokyklai keliamų reikalavimų. Draugijos valdyba nusprendė statyti naują mokyklą.
2021 21 kovo
lenku gimnazijos ikonele

Lenkų A. Mickevičiaus gimnazija

Nepaisant sudėtingo politinio konteksto, vos metai po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo, 1919 m. Kaune įkuriama privati lenkų gimnazija. 1927 m. pradėta ruoštis naujojo gimnazijos pastato statyboms. Po metų patvirtintas architekto E. Fryko parengtas projektas. Naujasis gimnazijos pastatas iškilo netoli rusų ir vokiečių gimnazijų, stovėjusių kitoje Vytauto prospekto pusėje.
2021 5 sausio
vilijampoles rabinu seminarijos ikonele

Vilijampolės rabinų seminarija

Augančiai žydų bendruomenei, XIX a. viduryje Kaunas tampa kultūrinio gyvenimo centru. Ypatingai pagarsėja Slobodkos priemiestis (taip anuomet vadinta Vilijampolė) dėl čia užgimusių religinio ugdymo tradicijų. 1881 m. įkuriama aukščiausia religinė mokymo institucija – ješiva.
2020 30 birželio
rusu gimnazijos ikonele

Rusų gimnazija

Buvusi Kauno rusų gimnazija pastatyta 1925 m. už lėšas, surinktas iš tautinės bendruomenės ir gautas iš Lietuvos valstybės. Sklypas statybai buvo išskirtas nuo XIX a. vid. stačiatikiams skirtos Kauno senųjų kapinių dalies. Šią dalį išsinuomojo mokytojų draugija „Mokslas-Šviesa“. Pastatą suprojektavo A. Gordevičius.
2020 29 birželio
cerkves ikonele

Apreiškimo Švč. Dievo Motinai katedra

Antrųjų maldos namų atsiradimas buvo tiesiogiai susijęs su Įgulos soboro perdavimu katalikams ir Lietuvos kariuomenei. Naujosios cerkvės projektą parengė architektas A. Frykas, o ji pastatyta 1935 m. Architektūrine prasme ji įdomi tuo, kad čia pabandyta ne tiesiogiai sekti Rusijos cerkvių statybos tradicijomis, o jas savaip interpretuoti.
2020 2 balandžio
žydų švabės ikonėlė

Žydų „Švabės“ gimnazija

Tai antroji žydų gimnazija Kaune, veikusi Kaune iki okupacijos 1940 m. Joje dėstyta hebrajų kalba, o mokyklos pavadinimas kilo nuo 1920 m. ją įkūrusio žymaus žydų švietėjo, sionisto, hebrajų klasikinės filologijos tyrinėtojo Moišės Švabės.
2020 10 vasario

Žydų realinė gimnazija

Tai buvo moderniausia žydų gimnazija Lietuvoje, įkurta dar 1915 m. vokiečių okupacinėje kariuomenėje tarnavusio vyriausiojo rabino Rozenbako pastangomis. Šio, 1931 m. pastatyto pastato statybas dosniai rėmė JAV gyvenęs žydų filantropas Eduardas Čeisas.
2019 18 kovo

Evangelikų reformatų bažnyčia

Mažaja Prisikėlimo bažnyčios sese ši šventovė vadinama todėl, kad yra tarsi sumažinta jos kopija, o taip yra todėl, kad ją kūrė tas pats architektas – K. Reisonas. Bažnyčia suprojektuota laikantis reformatų tradicijos – su vientisa didžiule salės erdve ir priekyje įkomponuotu bokštu.