Žilvinas Rinkšelis

2019 liepos 19

V. ir O. Tercijonų namas

Tai namas, kuriuo prasideda arba kuriuo baigiasi V. Putvinskio gatvė. Priklauso nuo to, iš kurios pusės eisi. Todėl šis namas ne tik pasitinka užduodamas toną, bet ir palydi kiekvieną einantį šia gatve. O ji išties skambi – čia į bendrą kompoziciją susilieją puikių architektūros kūrinių gama.
2019 liepos 15

Valstybės veikėjo S. Stašio namas

Tai įdomus, dviejų skirtingų, tačiau to paties architekto suprojektuotų ir tuo pat metu pastatytų gyvenamųjų namų kompleksas. Jų vertę kuria ne tik išraiškinga architektūra, bet ir ją padiktavusi kalvota sklypo vieta ir gatvių kampas, pagal kurį „nubanguoja“ pastatų kontūrai.
2019 gegužės 31

Burmistro J. Vileišio namas

Neabejotinai ryškiausią pėdsaką miesto suklestėjime tarpukario laikotarpiu paliko jo ilgametis burmistras Jonas Vileišis. Jo iniciatyva statytame name buvo įrengtos butas namo savininkui, o likusios paskirtos nuomai. Šis objektas turi išskirtinę reikšmę šalies diplomatijos istorijai, nes 1934–1938 m. jame buvo įsikūrusi Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada.
2019 gegužės 31

Diplomato B. Dailidės namas

Šio namo užsakovas ir statytojas – Lietuvos diplomatas Bronius Edmundas Dailidė. Nuo 1921 metų jis ėjo įvairias pareigas Lietuvos respublikos vyriausybėse, buvo nepaprastuoju pasiuntiniu ir įgaliotu ministru Latvijai, Estijai ir Suomijai. Gyvenamojo namo projektą šalia Žiemos uosto parengė architektas Stasys Kudokas.
2019 gegužės 30

Autobusų savininko L. Juknevičiaus namas

Iš pažiūros itin konservatyvų pastatą projektavo Vytauto Didžiojo universiteto absolventas Stanislovas Bukovskis, šiame gyvenamajame name „paslėpęs“ ne vieną architektūrinį siurprizą. Vienas būdingiausių kaunietiškos architektūros bruožų – pastato fasadų dvilypumas, pasireiškiantis tradicijos ir naujų madų sąveika. Tai itin ryšku ir šiame pastate.
2019 gegužės 1

Gyvenamasis namas

1931 metais Valerijonas ir Paulina Miliauskai įsigijo čia sklypą ir per metus pasistatė namą. Projektą parengė ir statybos priežiūrą vedė inž. Vincas Ruškevičius. Tačiau 1933 metais Miliauskai pardavė namą Marijai Kerpienei, kuri čia įsikūrė su vyru Kaziu Kerpe. Jie yra dabartinių namo savininkų seneliai ir proseneliai. Ant fasado pritvirtintoje memorialinėje lentoje pažymėta, jog name gyveno vaistininkas Kazys, bet ir Ministras pirmininkas prof. dr. Leonas Bistras, Lietuvos kariuomenės generolai Kazys Sprangauskas ir Kazys Tallat-Kelpša.
2019 balandžio 30

Rangovo M. Grodzenskio namas

Tai vienas ankstyviausių tarptautiniam modernizmui artimų namų Kaune, pasižymintis konstruktyvumu, lakoniškumu ir darniomis proporcijomis. Dviaukštis kotedžo tipo namas komponuotas asimetriškai, laiptuoto kontūro.
2019 balandžio 30

Advokato P. Leono namas

Žymus advokatas, visuomenės veikėjas prof. Petras Leonas sklypą šioje vietoje įsigijo dar 1906 metais. 1924 metais architektas Edmundas Frykas jam suprojektavo trijų aukštų, istoristinių formų namą, tačiau tais pačiais metais darbą perėmė techninę priežiūrą vykdęs inž. Leonas Ritas, kuris, pasinaudojęs parengtu planu, namą paaukštino, sukurdamas naują viršutinės dalies kompoziciją.
2019 balandžio 30

Gyvenamasis namas

Nepriklausomybės kovos tapo viena pamatinių naujųjų laikų valstybės istorijos ašių, o šių kovų dalyviams stengtasi visokeriopai atsilyginti. Visgi, po karo ir negandų atsikuriančioje jaunoje valstybėje, daugelis procesų stokojo laiko ir lėšų. 1935 m. pastatytas Karo invalidų bendrabutis su „pelninguoju namu“. Pastarasis nešė pelną, už kurį buvo pastatytas ir išlaikomas būstas Nepriklausomybės kovų invalidams.