Žilvinas Rinkšelis

2020 21 gruodžio

Karininko V. Bandžiaus namas

Kiek neįprastos konfigūracijos namą, neabejotinai galėjusį papuošti reprezentatyvios V. Putvinskio gatvės išklotinę, 1932 metais pasistatė karininkas, kariuomenės maisto ir pašaro dalies tarnautojas, majoras Vladas Bandžius. Namo padėtį V. Putvinskio gatvės atžvilgiu lėmė savininko sklypas ir dar XIX amžiaus antroje pusėje susiformavęs užstatymas prie gatvės.
2020 21 gruodžio
gurvičiaus namo putvinskio g 17 ikonele

J. Gurvičiaus namas

15-uoju numeriu pažymėtą namą 1936 metais pasistatė Marijona ir Adomas Prusai. Jį projektavo architektas B. Elsbergas. Nors, iš pažiūros, galima spėti, kad šalia stovintį, 17-uoju numeriu pažymėtą namą suprojektavo tas pats architektas, vis dėlto Judelio Gurvičiaus užsakymu šį namą 1939 metais suprojektavo inžinierius L. Zimanas.
2020 20 gruodžio

KTU Elektronikos fakultetas

Pastatas statytas 1969 m. Architektas Vytautas Jurgis Dičius. Pagrindinis, palei Studentų gatvę nutįsęs, rūmų korpusas, skaidomas horizontalių, ištisinių langų juostomis, pabrėžia pastato monumentalumą, industrinės technologinės linijos ritmiką. Pastato fasadą pagyvina tūrinis erkeris ir didelis plokščias įėjimo stogelis.
2020 20 gruodžio
ktu statybos ir architekturos fakulteto ikonele

KTU Statybos ir architektūros fakultetas

Pirmasis Kauno politechnikos instituto akademinio miestelio pastatas, tapęs ir viso miestelio erdvinę kompoziciją formuojančiu veiksniu. Pastatas suprojektuotas Miestų statybos ir projektavimo instituto Kauno filiale 1964 m., statytas 1964–1965 m., architektas Vytautas Jurgis Dičius.
2020 20 gruodžio
KTU Cheminės technologijos fakultetas ikonele

KTU Cheminės technologijos fakultetas

Pastatas statytas 1970 m., architektas Vytautas Jurgis Dičius. Visoje pastato kompozicijoje dominuojantis pagrindinis ištęsto stačiakampio formos korpusas savo monumentalumu ir langų juostų ritmika savotiškai susišaukia su Elektronikos fakulteto pastato architektūra.
2020 20 gruodžio
s petravicaites namas dainos g 3 ikonele

S. Petravičaitės namas

Beveik visų Dainos gatvėje iškilusių namų autoriumi tapo statybų inžinierius Ghento universiteto absolventas, Kazimieras Sienkevičius. 3-čiuoju numeriu pažymėtas namas tapo paskutiniuoju šioje gatvėje pastatytu inžinieriaus projektu. 1939 metais jį pasistatė Stasė Petravičiatė, apsigyvenusi greta sesers Ievos Petravičaitės-Paknienės.
2020 20 gruodžio
kašubienes namas_dainos g 10

J. ir O. Kašubų namas

Beveik visų Dainos gatvėje iškilusių namų autoriumi tapo statybų inžinierius Ghento universiteto absolventas, Kazimieras Sienkevičius. Nuo 1935 metų namai čia buvo statomi vienas po kito. 10-tuoju numeriu pažymėtą dviejų butų gyvenamąjį namą 1936 metais pasistatė mokytoja Ona ir karininkas Juozas Kašubos.
2020 20 gruodžio
viluciu namo daino g 8 ikonele

K. ir J. Vilučių namas

Dainos gatvės 8-tuoju numeriu pažymėtą namą pagal statybų inžinieriaus Kazimiero Sienkevičiaus projektą 1936 metais pasistatė Klaudija ir kapitonas, karo cenzorius Juozas Vilučiai. Šio namo fasadą inžinieriui teko taisyti – Statybos skyrius prisikabino, esą jis negražiai atrodo, vis dėlto, pakeitimai buvo minimalūs.
2020 20 gruodžio

Inžinieriaus J. Jasiukaičio namas

Paskutinės minutės statyba prieš prasidedant Antrajam pasauliniam karui Dainos gatvelėje tapo statybos inžinieriaus Jono Jasiukaičio, Veterinarijos akademijos ansamblio autoriaus (1938) ir Kauno klinikų statybų vadovo (1937–1939) lakoniškas modernistinis namas.