Žilvinas Rinkšelis

2019 kovo 11

Mašiotų šeimos vasarnamis „Mašiotynė“

Vyresni kačerginiečiai prisimena pavėsinėje rašantį ir su vaikais bendraujantį, visų meiliai „Pasakų seneliu“ vadinamą rašytoją Praną Mašiotą. Šis pušyno kampelis bei sodyba ir šiandien pagarbiai vadinami „Mašiotyne“.
2019 kovo 11

Skulptoriaus J. Zikaro namas

Paties Zikaro statytame name, nuo 1933 m. gyveno visa skulptoriaus šeima. Namas primena sumažintą medinį dvarelį, kurį puošia langinės, čerpės ir stogas nusklembtais galais. Name išliko autentiškas buto interjeras su šeimai priklaususiais baldais, meno kūriniais, namų apyvokos daiktais.
2019 kovo 10

Architekto V. Landsbergio namas

Privatūs architektų namai – vienas įdomiausių architektūros žanrų, suteikiantis retą galimybę pamatyti privačius kūrėjų darbus, kurių nevaržė nei užsakovo skonis, nei kitos reikšmingos aplinkybės.
2019 kovo 8

Kauko laiptai

Šialia Žaliakalnio vandentiekio stoties įrengti puošnūs laiptai su trimis atvirais baseinais, jungiantys gyvenamąjį rajoną su miesto centru, skirti ne tik rekreacijai. Tai ir aiškią funkciją – kanalizacijos magistralė. Vandentiekio stoties ir Kauko laiptų ansamblis yra geriausias meniškai interpretuotas utilitarios paskirties statinys Lietuvoje.
2019 kovo 8
Kauno vandenu ikonele

Žaliakalnio vandentiekio stotis

2019 m. Kauno vandentiekiui sukako 90 metų! Paradoksalu, bet vandens miestu vadiname Kaune centralizuotas miesto vandentiekis pradėjo veikti tik 1929 m. Tais pačiais metais Rotušės aikštėje iš pirmojo hidranto ištryško skaidraus geriamo vandens srovė. Žaliakalnyje įsikūrusi vandentiekio stotis ne tik mena šį miesto modernizacijai reikšmingą įvykį, bet ir yra tiesioginis, mūsų dienas pasiekęs, šio įvykio liudininkas.
2019 kovo 8

Kunigo J. Tumo-Vaižganto butas

Išgirdę vardą Vaižgantas tikriausiai nei vienas nesuabejos, jog tai vienas iš iškiliausių ir garsiausių Lietuvos rašytojų, kuris neretai yra vadinamas „deimančiukų“ ieškotoju. Nuoširdžiu atsidavimu darbui ir kūrybai Juozas Tumas – Vaižgantas buvo laikomas bene šviesiausiu Lietuvos rašytoju ir kunigu, kurio palikimas dar ir šiandien kuria Lietuvos kultūros įvaizdį kaip neatsiejamą aspketą kasdieniniame gyvenime.
2019 kovo 7

Darbo rūmai

1936 m. įsteigti Darbo rūmai buvo valdiška įstaiga, besirūpinanti samdomų darbininkų ir tarnautojų kultūriniais, ekonominiais ir socialiniais poreikiais. Jų reikšmę rodo ir pastato statyboms pasirinkta vieta.
2019 kovo 7
fizinio lavinimo rumu ikonele

Kūno kultūros rūmai

„Jei mūsų laikais tautos kultūringumas yra matuojamas higienos įmonių ir jos supratimo laipsniu, tai statomi fiziško auklėjimo rūmai geriausiai galės patarnauti šiai idėjai. (...) Fiziško auklėjimo rūmai, auklėdami sveikus tautos papročius, mokydami tobulinti fizišką patvarą ir sveikatą, turės praskinti mūsų plačioje visuomenėje naujus gyvenimo takus, (...) išsklaidyti tamsius debesėlius iš mūsų sporto padangės ir turės būti ištikimu centru, kur galėtų susispiesti geriausias Lietuvos jaunimas ir atstatyti mūsų lietuvišką garbę.“
2019 vasario 8

Verslininko R. Polovinsko vasarnamis

1934–1935 metais Kulautuvoje prasidėjo intensyvus statybų etapas. Palei tuometinę Prezidento A. Smetonos alėją (dab. Akacijų alėja) ir aplinkinėse gatvelėse ėmė augti moderniškos vilos ir vasarnamiai. Net kelis jų pasistatė verslininkas Romanas Polovinskas, tapęs viena svarbiausių miestelio turizmo verslo figūrų. Jo viešbutis su kavine buvo vienas iš moderniausių svečius aptarnaujančių rekreacinių kompleksų, ne tik Kulautuvoje, bet ir kituose Nemuno pakrantės kurortuose.