Žilvinas Rinkšelis

2019 gegužės 1

V. ir P. Miliauskų namas

1931 metais Valerijonas ir Paulina Miliauskai įsigijo čia sklypą ir per metus pasistatė namą. Projektą parengė ir statybos priežiūrą vedė inž. Vincas Ruškevičius. Tačiau 1933 metais Miliauskai pardavė namą Marijai Kerpienei, kuri čia įsikūrė su vyru Kaziu Kerpe. Jie yra dabartinių namo savininkų seneliai ir proseneliai. Ant fasado pritvirtintoje memorialinėje lentoje pažymėta, jog name gyveno vaistininkas Kazys, bet ir Ministras pirmininkas prof. dr. Leonas Bistras, Lietuvos kariuomenės generolai Kazys Sprangauskas ir Kazys Tallat-Kelpša.
2019 balandžio 30

Rangovo M. Grodzenskio namas

Tai vienas ankstyviausių tarptautiniam modernizmui artimų namų Kaune, pasižymintis konstruktyvumu, lakoniškumu ir darniomis proporcijomis. Dviaukštis kotedžo tipo namas komponuotas asimetriškai, laiptuoto kontūro.
2019 balandžio 30

Advokato P. Leono namas

Žymus advokatas, visuomenės veikėjas prof. Petras Leonas sklypą šioje vietoje įsigijo dar 1906 metais. 1924 metais architektas Edmundas Frykas jam suprojektavo trijų aukštų, istoristinių formų namą, tačiau tais pačiais metais darbą perėmė techninę priežiūrą vykdęs inž. Leonas Ritas, kuris, pasinaudojęs parengtu planu, namą paaukštino, sukurdamas naują viršutinės dalies kompoziciją.
2019 balandžio 30

Gyvenamasis namas

Nepriklausomybės kovos tapo viena pamatinių naujųjų laikų valstybės istorijos ašių, o šių kovų dalyviams stengtasi visokeriopai atsilyginti. Visgi, po karo ir negandų atsikuriančioje jaunoje valstybėje, daugelis procesų stokojo laiko ir lėšų. 1935 m. pastatytas Karo invalidų bendrabutis su „pelninguoju namu“. Pastarasis nešė pelną, už kurį buvo pastatytas ir išlaikomas būstas Nepriklausomybės kovų invalidams.
2019 balandžio 29

Lietuvos bankas

Lietuvos banko rūmai Kaune – vienas prabangiausių ir reprezentatyviausių tarpukario Lietuvos pastatų. Maža to, „Kauno Luvru“ tituluojamas pastatas – bene geriausiai restauruotas ir saugomas XX a. pirmosios pusės Lietuvos architektūros pavyzdys.
2019 balandžio 24

Akademiko K. Vasiliausko namas

Šiame name 1923–1957 m. gyveno statybinės mechanikos pradininkas Lietuvoje Kazimieras Vasiliauskas.
2019 balandžio 24

Literatūrologo M. Račkausko namas

Šis namas garsus tuo, kad jame gyveno ne tik literatūrologas, profesorius M. Račkauskas, bet ir jo žentai, žymūs rašytojai A. Venclova ir P. Cvirka.
2019 balandžio 11

Hidrologo S. Kolupailos namas

Šiame sodybinio tipo name 1925–1944 m. gyveno hidrologas, Lietuvos upių tyrinėtojas, profesorius S. Kolupaila, nuo 1922 m. dirbęs Lietuvos universitete Kaune.
2019 balandžio 11

Šv. Elzbietos seserų kongregacijos vienuolynas

Vienuolyno projektą parengė architektas K. Reisonas. Statyba vyko labai sparčiai: iki 1939 m. Šv. Kalėdų trijų aukštų namas pastatytas iki stogo. 1940 m. birželio 15 d. užėmus Lietuvą bolševikams, neįrengtas vienuolyno namas nacionalizuotas.