Stasio ir Julijos Matijošaičių namas
9, K. Donelaičio gatvė Gauti maršrutą
1932 m.
A. Gordevičius
Atokiau nuo gatvės, sklypo gilumoje stovintis namas, nors ir stokoja fotografų dėmesio, vis dėlto yra sukaupęs turtingą ir įdomią istoriją. Maža to, maloniai nustebina kiekvieną, tyčia ar netyčia užklydusį į akligatviu tapusią gatvę.
Pagal architekto Aleksandro Gordevičiaus parengtą projektą, 1932 m. trijų aukštų gyvenamojo namo su mansarda ir rūsiu statybas inicijavo žinomas ano meto pedagogas, publicistas, kultūros ir politinis veikėjas Stasys Matijošaitis. Dėl savo aktyvios lietuvybės sklaidos, lenkų ištremtas iš Vilniaus ir atsikėlęs gyventi į Kauną.

Žymūs namo gyventojai:
Lietuvių muzikas, profesorius – Balys Dvarionas
Objekto turinio administratoriai
Šis objektas neturi priskirtų turinio administratorių.
Panašu, jog srautas tuščias.
Panašu, jog srautas tuščias.