Šančių 2-oji pradinė mokykla (dab. biblioteka ir suaugusiųjų mokymo centras)
36, Drobės gatvė Gauti maršrutą
1939 m.
Feliksas Bielinskis
Pastatas Sandėlių g. 7 – viena didžiausių pradinių mokyklų (15 komplektų; 22,000 kv. m.) pastatytų tarpukario Kaune, būdingas produktyviausio ugdymo įstaigų projektuotojo Felikso Bielinskio kūrinys, šiuo metu nesantis Kultūros paveldo registre. Pastatas statytas 1939 m. Šiuo metu jame yra įsikūrusi V. Kudirkos viešosios bibliotekos Šančių padalinys ir Kauno suagusiųjų mokymo centras.

Turimomis žiniomis, šių metų birželio arba liepos mėnesiais turėtų prasidėti šio pastato rekonstrukcija, kurios metu gali būti sudarkyti potencialiai vertingi jo elementai. Prie jų būtų priskirtini pastato fasadų elementai, pastato tūris ir stogas, langai, jų spalvinis sprendimas ir skirstymas. Langų atžvilgiu itin svarbu išsaugoti didelius juostinius langus šiauriniame fasade ir jų rėmų tūrį, formuojantį vieną išraiškingiausių šio pastato, kaip modernizmo paminklo, elementų. Pastato viduje yra išlikę autentiški laiptų turėklai, grindys, radiatoriai; dalyje langų esti uždarymo mechanizmai. Galimai išlikę nuo pastatymo du iš trijų žibintų, esančių mokyklos salėje (reikalingi tyrimai). Pirmame aukšte neseniai buvo atliktas remontas, kurio metu iš pirmo aukšto koridorių dingo durų apvadai, suformuojant nebūdinga tuometinių mokyklų interjerams vaizdą ir spalvinį sprendimą. Pastate galimai yra ir daugiau potencialiai saugotinų elementų.

Pastato išorinėje sienoje taip pat kabo atminimo lenta, įamžinanti čia dirbusią (1939–1941 m.) ir mokyklai vadovavusią pedagogę, skautų vadovę ir vyresniąją skautininkę Vladislavą Arminaitę.
Objekto turinio administratoriai
Šis objektas neturi priskirtų turinio administratorių.
Panašu, jog srautas tuščias.
Panašu, jog srautas tuščias.