Pradžios mokykla (dab. J. Jablonskio gimnazija)
3, Aušros gatvė Gauti maršrutą
1931 m.
A. Jokimas
Ketvirtojo dešimtmečio pradžioje vykusią slinktį link sistemingo ir modernizmo principus atitinkančio mokyklų tinklo kūrimo mieste žymėjo naujos pradžios mokyklos statybos Žaliajame kalne. Žemaičių ir Aušros gatvių kampe 1931 m. pastatyta mokykla, be įprastų gimnastikos ir iškilmių salių, bibliotekos su skaitykla, valgyklos, sargo ir vedėjo gyvenamųjų patalpų išsiskyrė čia suplanuota kino sale ir plaukimo baseinu. Deja, pastarasis sumanymas taip ir nebuvo pritaikytas pabijojus šio inovatyvaus ir drąsaus sprendimo.

Įdomu tai, kad daugelį panašių architektūrinių sprendimų galima įžvelgti ir šiai mokyklai giminingoje, to paties architekto ir tais pačiais metais suprojektuotoje Žydų pradinėje mokykloje, tebestovinčioje šiandieniniame Karaliaus Mindaugo prospekte. Viena jų langais atgręžta į Žaliakalnio šlaitą ir žvelgia į apačioje dunksantį miesto centrą, o kita –į srūvančią Nemuno upės tėkmę.
Objekto turinio administratoriai
Panašu, jog srautas tuščias.
Panašu, jog srautas tuščias.