Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies (Naujoji) bažnyčia
, A. Gustaičio gatvė Gauti maršrutą
1936–1997 m.
S. Kudokas, K. Bubnaitis
Seniausi Dievo namai Pažėruose, statyti 1793 m., tebegyvuoja iki šiol ir jau spėjo atšvęsti savo 200 metų jubiliejų. Tiesa, su laiku jie keitėsi, augo, plėtėsi. Gyventojų pamėgtoje senojoje medinėje bažnytėlėje (dar vadinamoje „žiemine“) tikintieji renkasi nuolatos, tačiau naujosios bažnyčios gyvenimo istorija, nors ir trumpesnė, kur kas dramatiškesnė.

Pašventinus kertinį akmenį, iš gyventojų suaukotų lėšų, didžiulę raudonų plytų Švč. Jėzaus Širdies šventovę 1936 m. ėmėsi statyti veiklus ir energingas klebonas Jonas Rugys. Įdomu tai, kad nedidelio pakaunės miestelio bažnyčią projektavo taip pat jaunas, tačiau jau spėjęs pagarsėti tarpukario architektas Stasys Kudokas. Deja, šią bažnyčią ištiko Prisikėlimo šventovės likimas – statybą nutraukė karas ir sovietinė okupacija, savo kūrinio pašventinimo nepamatė ir pats architektas.

Erdvus ir talpus, nenaudojamas pastatas greitai „įgavo“ naują funkciją – 1967 m. jis atiduotas kolūkiui, čia buvo įrengtas grūdų sandėlis. Bažnyčios atgimimas tapo įmanomas tik Lietuvai atgavus nepriklausomybę. 1991 m. ji grąžinta tikintiesiems, o su jų pagalba atverstas ir naujas jos gyvenimo puslapis – iš Pažėrų kilęs ir ilgą laiką Garliavos Švč. Trejybės bažnyčioje klebonavęs šviesaus atminimo dvasininkas mons. Andrius Gustaitis, pasitelkęs architekto-restauratoriaus Kęstučio Bubnaičio pagalbą, simboliškai užbaigė pagrindinės miestelio šventovės statybą, kuri pagaliau buvo pašventinta 1997 m.

Deja, kaip teigia dabartinis parapijos klebonas Kazimieras Skučas: „Pažėrų parapijoje prieškariu gyveno du tūkstančiai penki šimtai žmonių. Dabar jų tebegyvena tik ketvirtadalis“. Tarpukariu parapijiečiai nutarė, kad reikia erdvesnės mūrinės bažnyčios, kartos pratęsė jos statybą, o šiandieninė karta spręs jos likimą. Norisi tikėti, kad jos ateitis optimistiška, kaip ir architektūra, kurią ji atstovauja.

Žilvinas Rinkšelis
Objekto turinio administratoriai
Šis objektas neturi priskirtų turinio administratorių.
Panašu, jog srautas tuščias.
Panašu, jog srautas tuščias.