Dar viena „kaunastiška“ ir „moderniška“ vieta mažiems pasirodymams :):
https://www.facebook.com/kaunastic/videos/1675824132453429/