P. Vaiciuškienės vila
, Unnamed Road Gauti maršrutą
XX a. 4 deš.
Inž. Pranas Valiukėnas?
Kiekvienam po vilą

Akylesnis architektūros tyrinėtojas nesunkiai rastų dvi panašias, Kačerginėje, Janonio gatvėje, stovinčias vilas. Ir šie panašumai nėra atsitiktiniai. Kačerginiečių teigimu, Vaiciuškos Kačerginėje pasistatydino du vasarnamius. Viename vasarodavo patys, o kita, kiek mažesnė, buvo skirta nuomai. Dėl tos pačios priežasties manoma, kad abi statytos panašiu laikotarpiu, abi turi savitų panašių bruožų, todėl manoma, kad prie jų dirbo ir tas pats inžinierius Pranas Valiukėnas. Skiriasi tik jų architektūra, esama būklė ir tai, kad viena priskiriama Pranu Vaiciuškai, o kita – jo žmonai Pelagijai Vaiciuškienei.
Sutuoktinius likimas suvedė Pirmojo pasaulinio karo metais Rusijoje. Pranas Vaiciuška buvo lauko ligoninės viršininkas, o jo būsimoji žmona, rusė Pelagija Grigorijevna – gailestingoji sesuo. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, abu apsigyveno Kaune. Vertėsi medicinos praktika: Pranas buvo laisvai samdomas vidaus ligų gydytojas, o Pelagija – akušerė. Vasaromis šeima apsistodavo Kačerginėje. Istorinės aplinkybės lėmė, kad nostalgiškas tarpukario kurortas, į kurį vasaromis iš miesto plūsdavo tarnautojai, gydytojai, kariškiai, kultūrininkai, pokariu pergyveno kitokį likimą, dažnai jau be savo pirmųjų šeimininkų. Šiandien P. Vaiciuškienė vila stovi apleista, kantriai laukdama naujųjų šeimininkų.

Objekto turinio administratoriai
Šis objektas neturi priskirtų turinio administratorių.
Panašu, jog srautas tuščias.
Panašu, jog srautas tuščias.