Karininkų ramovė
A. Mickevičiaus g. 19 Gauti maršrutą
1937
Stasys Kudokas, Elmar Lohk, Herbert Johanson, Vladimiras Dubeneckis, Jonas Kriščiukaitis, Mykolas Songaila, Jonas Kova-Kovalskis, Kazimieras Kriščiukaitis
Kauno karininkų ramovė šiandien – tai vienas reikšmingiausių mūsų dienas pasiekusių tarpukario architektūros liudijimų, iki mūsų dienų išlaikęs nepakitusią funkciją, įdomus ne tik išraiškinga architektūra, bet ir ne mažiau ypatingu turiniu. Šiame kariuomenės ir vyriausybės reprezentacijai skirtame pastate atsispindi tuometinės valstybės politiniai siekiai – teritorinio vientisumo išsaugojimas ir užtikrinimas, šalies gynyba, bei pagrindiniai tarpukario Lietuvos tautinio ir istorinio pasakojimo siužetai – Vytauto Didžiojo laikų valstybės galybės laikotarpis, iš kurio semtasi stiprybės ir įkvėpimo, o taip pat ir gyvybingos tautinės kultūros raiškos paieškos ir reprezentacija, atsispindinti dekore bei interjero ar baldų detalėse. Šį viduje transliuojamą modelį puikiai perteikia ir pastato išorė – pastogę saugantys viduramžių karžygiai ir praeivį palydintys ar svečią pasitinkantys trijų pagrindinių Lietuvos miestų – Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos – herbai, iškalti akmenyje.

Objekto turinio administratoriai
Šis objektas neturi priskirtų turinio administratorių.
Milžiniškas Lietuvos kariuomenės indėlis kovose už valstybės atkūrimą ir nepriklausomybę po Pirmojo Pasaulinio karo šiandien daugelio užmirštas. Iš tiesų tai - sąmoningas atgimusios Lietuvos vyriausybės komunikacijos padarinys. Nurimus kovoms, tautai reikėjo išsigydyti daug... Skaityti toliau
Lietuviai visada buvo pacifistų tauta - juk net ir žodis "ginklas" yra kilęs nuo "gintis". "Karininkų ramovės" pavadinimas buvo sukurtas mūsų kalbos patriarcho Jono Jablonskio, idant atspindėtų mūsų tautos požiūrį į kariuomenę ir karą. Iš tikrųjų... Skaityti toliau
LRT Paveldo kolekcija " Atspindžiai", 2016-01-18. Įrašas apie Kauno įgulos karininkų ramovę.
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/93364/atspindziai